Fassaadide soojustamine ja fassaaditööd


Alreni põhitegevuste hulka kuuluvad nii puitfassaadide kui ka krohvitud fassaadide soojustamine ja ehitus.

Hoone soojustamine

Hoone soojustamine algab selle vundamendist. Lahtikaevamise järgselt hinnatakse selle olukorda ja parendamise/tugevdamise vajadust, mis teinekord võib olla üsna aktuaalne. Tavaliselt piisab vanade majade puhul sirgendava kihi valamisest vundamendi välispinnale. Seejärel paigaldatakse niiskustõke ning välispinnasesse sobiv soojustusmaterjal.

Olenevalt pinnasest, kus hoone asub on lahti kaevamise käigus mõistlik ka drenaaži torustiku paigaldamine (liigniisketes kohtades, nagu näiteks Supilinn Tartus, ei ole drenaaži paigaldamisest suurt abi loota). Vundamendisoojust lõpetatakse liitumisega seinasoojustuse kihiga. Sealjuures on oluline vältida kahe kihi liitmisel tekkida võivaid külmasildu, ehk olukorda, kus külm (suvel ka liigkuumus) võib mööda materjali kanduda seinakonstruktsiooni. Soojustus kaetakse armeerimiseseguga ning viimistletakse vastavalt krohvi või valmis sokliplaadiga. 

Puitfassaadid

Puitfassaad on pika ajalooga ja meie kliimas ennast hästi õigustanud hoone katmise lahendus. Puitfassaadide soojustamise puhul mängib olulist rolli seinakonstruktsioonile kinnitatud karkass, mille vahele paigaldatakse kvaliteetne ja hoone eripärasid arvestav soojustusmaterjal. (Puitmajade soojustamiseks ei sobi kindlasti veeauru mitte läbilaskvad materjalid nagu näiteks penoplast!)

Soojustusmaterjal kaetakse peale paigaldamist tuuletõkke plaadi või kangaga, mis ``lukustab`` õhu soojustuskihi sees, saavutades parima soojapidavuse. Soojustuskihi paigaldamisel tuleb kindlasti pöörata suuremat tähelepanu nn. sõlmede või liitumiskohtade, näiteks seinasoojustuse liitumisel vundamendi soojustusega, hoonenurkades, kus kohtuvad eri seinad, akende ja uste ümbruses, aga ka katusesoojustusega liitumiskohtades. Soojustuskihi ja selle peal oleva tuuletõkkekihi peale paigaldatakse tuulutusliistud, mille peale omakorda fassaadilaudis.


Tuulutus liist laudise ja soojustuskihi vahel on mõnel pool alahinnatud ning jäetud kas üleüldse paigaldamata või paigaldatakse puudulikult. Korrektse tuulutuse puudumine tekitab nii soojustatud konstruktsioonis kui ka fassaadilaudisele hilisemaid niiskuskahjustusi ja lühendab nende eluiga. Laudise paigaldamise järgselt on fassaadi kestvuse seisukohalt üliolulised õigesti paigaldatud sokli, akende ja uste tilgaplekid. Neist ilmselt veel olulisem on korrektne vihmavee ärajuhtimise süsteem, mille puudumine võib maja välisilme paari aastaga rikkuda! 

Fassaadi krohvimine

Fassaadi krohvimine on modernsem, kuid kindlasti mitte halvem lahendus. Krohvitud fassaadisüsteeme kasutatakse peamiselt kivimajade puhul, mõnikord, erilahendusena ka puitkonstruktsioonil olevate majadel. Nagu ka puitmaja puhul, algab kivist maja soojustuse paigaldamine korrektsest vundamendi soojustamisest ja selle liitmisest seinasoojustusmaterjaliga.

Kivimajade puhul kasutatakse peamiselt kõvemaid plaatvillasid või penoplasti. Mõlemad tuleb paigaldada seinakonstruktsioonile selliselt, et need moodustaksid suletud/õhukindla karbi maja ümber, vältimaks välisõhu sattumist soojustuse ning seina vahele. Sarnaselt puitmajale, tuleb siin suuremat tähelepanu pöörata just eri sõlmede liitumis kohtadele. Korrektselt paigaldatud soojustuskihile kantakse sobiliku armeerimisvõrguga tugevdatud armeerimiskrohv. Mille peale kantakse omakorda aluskrohviga kokkusobiv viimistluskrohv. Viimistluskrohve on erinevaid nii valmis värvituna kui ka hilisemat üle värvimist nõudvaid versioone. Ka krohvitud fassaadile ülioluliseks osaks on tilgaplekid akendel, ustel, soklil, aga tihti ka parapetil.

Kvaliteetselt ehitatud ja korralikult soojustatud maja fassaad on hoone visiitkaart, mis tagab madalamad ülalpidamiskulud, takistab talvel külma ja suvel kuuma pääsemise
majja, kui ka hoone pikaealise kaitse ilmastiku eest.

Meie poolt soojustatud maja fassaadid on ehitatud vastavalt materjali tootja paigaldusjuhistele, ehitusfüüsika reeglitele ja heale ehitustavale, mis tagavad töö kauakestva hea tulemuse. Meie poolt soojustatud majad teid külma kätte ei jäta!