KATUSETÖÖD

Ehitame ja renoveerime uusi ning vanu lame- ja viilkatuseid.  

Meie eesmärk on pakkuda kliendile terviklahendusi, müürilatist kuni vihmavee süsteemide paigalduseni. Üritame tööd teostada kliendile võimalikult mugavalt, vältimaks liigset stressi. Kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine on meie jaoks oluline.

Teostame töid eramajaomanikele, korteriühistutele, kui ka ettevõtetele. Oma töödele anname vähemalt kahe aastase garantii ja materjalile materjali tootja garantii.

Katuse vahetus / Katuse paigaldus 

Katuse vahetus või paigaldus algab sobivast katuse-aluskonstruktsioonist. Näiteks kivi või eterniitkatused on kaalult oluliselt raskemad kui plekk- või sindelkatused. See aga tähendab seda, et need katused nõuavad ka tugevamat aluskonstruktsiooni. Vastavalt vajadusele, paigaldatakse ennem roovitust katusele aluskate. Aluskatted on hingavad ja mitte hingavad. Mittehingavat aluskatet kasutatakse enamasti külmade katusekonstruktsioonide puhul, kuid teda võib ka edukalt kasutada soojustatud katusekonstruktsioone ehitades. Mittehingava aluskatte paigaldamisel on tähtis, et see jääks sarikate vahele 20-30 mm lohku (aluskate ei tohi olla pingul). Samuti peab olema tagatud ka aluskatte ja tuuletõkke vaheline tuulutusvahe 50-80 mm (soojustatud konstruktsiooni puhul).

Hingavat aluskatet kasutatakse soojustatud katusekonstruktsiooni korral. Hingava aluskatte kasutamise eelis on see, et puudub vajadus kasutada eraldi tuuletõket ja ka soojustamisel saab ära kasutada kogu sarika kõrguse (st. sarikatevaheline soojustus paigaldatakse otse vastu hingavat aluskatet). Sellise lahenduse tulemusel tekkiv sooja ja külma õhu rõhkude erinevus surub niiskuse läbi aluskatte katusekonstruktsioonist välja. Aluskate liidetakse teineteisega spetsiaalse kinnitusteibi abil mis teeb katuse ilusti tuulekindlaks ning aitab juhtida kondensvee räästasse. Aluskatte peale paigaldadakse tuulutusliist, mille peale omakorda roovitus. Roovituse paksus ja paigaldustihedus sõltub jällegi katusekatte materjalist, mille on määranud omakorda materjali tootja. Katusekatte paigaldame vastavalt tootja juhistele ja ehitusfüüsika reeglitele.

Katuse vahetus talvel

Katuse vahetuse kohta talvel on levinud müüt, et talvel katust vahetada ei saa. Tegelikult on katuse töid talvel just parem teha, kuna sademed on jäätunud olekus ja seetõttu on tööde kestel läbi läbi sadamise oht oluliselt väiksem.

Eterniitkatuse paigaldus 

Tänapäevane eterniit ei sisalda enam asbesti, on tulekindel, keskkonnasõbralik, hingav ning müravaba. Eterniitkatuse paigaldus on kõige odavam lahendus, samas võib katus kesta kuni 60 aastat. Eterniiti kasutatakse igasuguste hoonete katuste ehitamisel ning samuti kasutatakse suuremaid plaate fassaadide ehitamisel (nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt paigaldades).

Kivikatuse paigaldus

Kivikatus on pleki või eterniidiga võrreldes kallim, kuid ka kõige pikema elueaga. Kivide profiili ja värvivalik on laialdane, mille seast leiab iga klient kindlasti omale sobiva.

Katuseremont

Katuseremont tähendab üldjuhul väikesemahulist tööd katusel, mis hõlmab väikest osa kogu katuse pinnast. Remondi põhjuseks võib olla nii varasem ehituspraak, lume- või tormikahjustused, kui ka mitte piisav hooldus, mille tagajärjel näiteks vihmaveesüsteemid saavad kahjustatud.

Muud katuseteenused:

Katusepesu(sambla tõrje ja mustuse eemaldamine)

Katuse värvimine(plekk, kivi ja eterniit)

Vihmaveesüsteemide puhastamine

Katusepinna aukude parandus tööd

Plekkide vahetustööd


Küsi hinnapakkumist!